Jesteś tutaj: Home >> Oferta >> Usługi >> Prefabrykacja i montaż

PREFABRYKACJA I MONTAŻ


Prefabrykacja naszych systemów odbywa się w trzech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie miast Warszawy, Gdańska i Bydgoszczy.

Obecnie największym i najnowocześniejszym zakładem wchodzącym w skład grupy jest zakład w Gdańsku. Drugi pod względem wielkości i mocy przerobowych zakład znajduje w Warszawie. Docelowo zamierzamy posiadać także zakład produkcyjny na południu Polski z uwagi na konieczność sprawnej obsługi południowego rejonu kraju.


Montaż na obiektach krajowych BALUMET Sp. z o.o. realizuje wyłącznie dla klientów instytucjonalnych (Inwestorów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców) poprzez własne ekipy montażowe (cztery ekipy) i/lub współpracujących na stałe Autoryzowanych Montażystów, których prace są ściśle monitorowane i podlegają bieżącej ocenie przez oddelegowane z naszego grona osoby pełniące funkcję Kierowników Projektów lub Kierowników Kontraktów ew. przy małych projektach Kierowników Robót.

Każda ekipa montażowa posiada pełne wyposażenie umożliwiające montaż zabudów na każdym obiekcie w kraju. Są to jednostki autonomiczne, które do swojego funkcjonowania nie potrzebują bezpośredniego wsparcia ze strony macierzystej Spółki. Takie rozwiązanie pozwoliło nam uzyskać terminowe realizacje kontraktów, w tym zachowanie norm dobrych jakościowych.