Jesteś tutaj: Home >> Kontakt

KONTAKTBALUMET Sp. z o.o.

biuro@balumet.com

NIP: 8471603280
REGON: 280573368
KRS: 0000372445

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych
osobowych w celach marketingowych... Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu i przesłanych informacjach przez Balumet Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie 89-200, ul. Rynek 1 (Spółka) w celach marketingowych tej firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926-dalej Ustawa).

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy zostałem/am poinformowany/a, iż:
1. administratorem moich/naszych danych osobowych jest ww. Spółka Balumet;
2. moje/nasze dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym podmiotom bez zgody mojej/naszej zgody;
3. posiadam/y prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji, poprawienia, czy usunięcia;
4. podanie Spółce danych osobowych jest w pełni dobrowolne;
5. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy przysługuje mi prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych;
6. przekazanie danych osobowych Spółce Balumet jest konieczne do zrealizowania Umowy i innych świadczeń zawartych w ofercie Spółki.


Spółka Balumet nie przetwarza danych związanych z pochodzeniem rasowym i etnicznym, poglądów politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej, czy związkowej, jak również żadnych danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym.

Wszystkie przesyłane dane ze strony www.balumet.pl chronione są certyfikatem SSL - RapidSSL CA. Za opiekę nad serwisem i zgodne z prawem przesyłanie i bezpieczeństwo informacji przechowywanych na serwerach internetowych Spółki (balumet.pl), odpowiada nasz administrator systemu, firma F-MEDIA Rafał Felijakowski z siedzibą we Władysławowie 8A, Rusinów 26-411, NIP: 601-000-13-46, REGON: 141529620, oddz. Warszawa 03-977, ul. Marokańska 2s/6, tel. 222268380, kom. +48535602608, e-mail: biuro@f-media.pl , it@balumet.pl. Za przetwarzanie i bezpieczeństwo informacji przechowywanych na innych serwerach i stacjach roboczych, w tym danych osobowych odpowiada bezpośrednio firma Balumet Sp. z o.o.